asesoría actuarial para empresas

Missió i visió

 

Des del 1998, Quibus societat professional actuarial, assessora per transformar l’estalvi privat d’empreses i particulars en la maximització de la seva pensió privada de jubilació. Du a terme la tasca de seguiment en la gestió dels seus recursos de pensions. També elabora valoracions econòmiques, financeres, actuarials i comptables.

Un altre punt fort consisteix a dissenyar, gestionar i implementar l’estratègia apropiada per obtenir sentències judicials favorables per als seus clients.

 

La missió de Quibus és col·laborar amb les empreses i els particulars perquè gestionin els seus recursos de les pensions, optimitzin el seu compte de resultats i generin valor per als seus directius i treballadors i, en general, donar servei, qualificat i independent, en coneixement i experiència per ajudar les persones a envellir activament i en positiu.

 

Els serveis professionals de Quibus estan orientats a empreses, pimes, administracions públiques i totes les persones preocupades per l’estalvi per a la jubilació, incloent-hi els particulars, que busquen un col·laborador professional i volen una atenció personalitzada experta amb uns honoraris ajustats al seu pressupost.

 

Quibus cuida tant la qualitat humana com la professional. Des d’aquesta visió, la relació amb el client és propera i es basa en la confiança mútua per proposar solucions als problemes identificats i valorats. De la mateixa manera es construeixen les relacions amb les persones de contacte de les entitats asseguradores i financeres, com també de les administracions públiques, fonamentades en la independència i la igualtat.

 

A Quibus s’adopten les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 

Quibus subscriu el Codi ètic de conducta professional del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.