photo-1

Mútues

 

Dictamen actuarial de la revisió de les quotes de l’exercici de les assegurances de conformitat amb que estableix el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

 

Funció actuarial efectiva per encarregar-se de tots els elements de l’article 47 del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

 

Càlcul de les provisions tècniques.

 

Càlcul de la rendibilitat esperada conforme a l’Ordre ministerial ECC/2329/2014, de 12 de desembre, de les operacions d’assegurança de vida.

Debe aceptar el uso de las cookies para seguir navegando. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close