Reforma de les pensions pùbliques – juny

Reforma de les pensions pùbliques – juny

La Comissió Europea va comunicar l´aprovació inicial del pla d´ajuda a Espanya de 69.500 milions d´Euros el passat 16 de juny. El Pla està fet per reforçar la resiliència econòmica i social a l´Estat espanyol, després de la greu crisi viscuda ocasionada per la pandèmia.

Les propostes d´estudi i de treball que va presentar el Govern espanyol a la Comissió Europea en matèria de pensions, recullen els acords dels agents socials i partits polítics en el Pacte de Toledo.

Les principals són:

1. Separació de les fonts de finançament. La Seguretat Social deixarà de pagar despeses que no li corresponen i passaran a ser assumides per l´Estat. Les reduccions en la cotització per fomentar l´ocupació, la prestació per naixement i atenció dels fills o el complement de pensions de maternitat, seran finançades directament per l´Estat.

2. Les pensions públiques s´actualitzaran amb l‘Índex de Preus al Consum (IPC).

3. Mesures per a aproximar l´edat efectiva de jubilació amb l’edat legal. Una de les propostes serà el pagament de 12.060€ per any quan el treballador retardi la seva jubilació des de la data legal de jubilació.

4. S´estudiaran nous càlculs per determinar la base reguladora, que actualment són els últims 25 anys de cotització.

5. S´estudiarà un nou mecanisme d´equitat Inter generacional.

6. Les cotitzacions del Règim especial d´Autònoms s´aproximaran als ingressos reals.

7. Promoció especial pels sistemes de pensions privades.

Encara hi ha molta feina per fer, però el sistema públic de pensions ha de ser sostenible en benefici de la societat espanyola. Només amb reformes, els actuals pensionistes i els treballadors podran gaudir d´ingressos públics i de complements privats en el moment que sigui necessari perquè, o bé ja no poden treballar, o bé la seva vida laboral ha arribat al seu fi.

Back