Pla per a directius – Abril

Pla per a directius – Abril

Els canvis en els límits per aportacions als plans de pensions a Espanya pot ser una bona notícia, malgrat les reduccions dels seus beneficis fiscals, si les iniciatives com la de la Banca March arriben, conjuntament amb altres, a més centres de decisió dintre de les organitzacions empresarials.

El sector assegurador i de banca comença a buscar solucions per fer front a les limitacions que vindran per la reducció de les aportacions als plans de pensions.

Els contractes d´assegurances són una magnifica solució per cobrir les necessitats d´estalvi i inversió dels directius a la seva jubilació. És per això que la comunicació de les avantatges de les assegurances, com ho fa la Banca March, ha de servir per entendre millor aquests productes.

No és igual la fiscalitat dels plans de pensions pel que fa a les seves aportacions, que la fiscalitat dels plans de jubilació, instrumentalitzats a través de contractes d´assegurances.

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-march-vida-lanza-plan-jubilacion-directivos-empresas-cambios-fiscales-gobierno-20210413130849.html

Aquesta és la raó per la qual la Banca March, amb bon criteri, ha llançat al mercat assegurador una sèrie de productes per donar solució a la jubilació, la defunció i la invalidesa, contingències que es poden contractar segons les necessitats.

La més important, la capitalització del estalvi per a la jubilació, sense imputació de primes, ni pagament de cap mena de tributació, fins a 100.000€ per any i directiu.

El potencial d´acumulació de capital per a la jubilació és molt més gran perquè no cal pagar impostos mentre el directiu està estalviant.

Back