Pla de pensions – Març

Pla de pensions – Març

Finalment, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emès una resposta vinculant a la qüestió plantejada pels límits màxims de reducció en la base imposable de l´Impost per aportacions i contribucions a plans de pensions, i instruments anàlegs.

La opinió majoritària del sector és que la resposta no és prou entenedora, i que afegeix més confusió encara. Però per a nosaltres, si és prou clara ja que considera el següent:

  • – Com a contribucions empresarials, només les aportacions del promotor del pla de pensions.
  • – El límit de 2.000€ anuals és la suma de les aportacions realitzades pel contribuent i es aportacions imputades pel promotor.
  • – El límit màxim de 10.000€ anuals serà si el contribuent no realitza aportacions.

Per tant, el nou límit de 2.000€ anuals, és la suma de les aportacions a plans de pensions particulars i a plans de pensions d´ocupació en qualitat de partícip (abans 8.000€ anuals).

Les aportacions de 8.000€ anuals del promotor no canvien.

La novetat està en el fet de que, si el contribuent no aporta els 2.000€ anuals, la contribució del promotor pot arribar fins a 10.000€ anuals.

No podem tampoc oblidar el límit fiscal del 30% dels rendiments nets del treball. El límit del 30% serà efectiu per rendiments nets inferiors a 33.333,33€ anuals i aportacions de 10.000€ anuals.

Caldrà estudiar de forma individualitzada aquells plans de pensions d´ocupació en els quals les aportacions del promotor estan condicionades a les aportacions dels treballadors. Hi haurà solució sempre amb contractes d´assegurances d´excés.

Back