Pla de pensions – Febrer

Pla de pensions – Febrer

Sorprenentment, la interpretació que ha fet una gestora, al menys, de les modificacions contingudes a la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per l´ any 2021, amb relació als nous límits d´aportació als plans de pensions, ha estat restrictiva. Textualment, la Llei diu << contribucions empresarials> , no contribucions del promotor, i amb aquesta interpretació el límit màxim d´aportació d´un treballador és de 2.000 euros sumats entre l´aportació al seu pla de pensions particular i l´aportació com a partícip al seu pla de pensions d´ocupació, sent el límit conjunt del pla de pensions d´ocupació de 10.000 euros ( 2.000 euros del partícip i 8.000 euros del promotor). Aquesta interpretació no és la que va explicar el Ministre Escrivà en els fòrums professionals. El ministre va interpretar com a contribucions empresarials, les aportacions del promotor i del particular en qualitat de partícip.

Aquesta interpretació complica encara més la situació, perquè les aportacions del promotor condicionades a les aportacions del partícip, estan afectades pel límit conjunt màxim de 2.000 euros (aportacions del partícip al seu pla de pensions d´ocupació i al seu pla de pensions individual).

Les resistències a canalitzar l´estalvi dels particulars a través dels seus plans de pensions d´ocupació i poder reduir les despeses de gestió, continuen i haurem d´esperar que Inverco, la patronal del sector de fons de pensions, que ja han pres les mesures necessàries,  aclareixi aquesta qüestió davant dels organismes oficials.

Back