consultoría pensiones públicas

Millores

 

La Constitució Espanyola del 1978 garanteix la llibertat de les prestacions complementàries al règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans.

 

És compatible la pensió pública de jubilació amb els productes privats per a la jubilació?

 

Calen protocols de mobilització per protegir els teus interessos i el teu patrimoni?

 

Les fluctuacions dels mercats financers i la seva volatilitat han de ser abordats amb la màxima seguretat i professionalitat, perquè els teus productes de jubilació siguin aptes per als seus objectius.

 

La pensió privada és atractiva si es necessita complementar la pensió pública de jubilació o es volen ingressos futurs recurrents addicionals, per ajudar a un envelliment actiu i en positiu de les persones.