seguimiento jubilación privada

Seguiment

 

Amb una activitat econòmica cíclica i uns tipus d’interès i rendibilitats també cíclics, es fa més necessari protegir els teus interessos i el teu patrimoni. Aquest és el primer compromís que assumim a Quibus. El segon compromís és maximitzar la teva rendibilitat financerofiscal.

 

Tenint en compte que, d’una banda, existeix una extensa i contínua regulació normativa per part de legisladors i governs, d’aquí i d’Europa, per al sector assegurador i financer; i que, d’una altra, els anys vinents s’esperen profunds canvis demogràfics a Europa, és convenient que experts independents i qualificats tornin a estudiar i valorar de manera periòdica totes les decisions d’inversió a la jubilació i tots els productes contractats, per decidir modificar-ne l’estratègia o no.

 

Així mateix, ajudem a visualitzar una manera de vida sense activitat laboral i amb independència financera per afrontar els profunds canvis demogràfics que s’estan produint a Europa.