ventajas jubilación privada

ADVANTAGES

 

Assessorament independent sense conflicte d’interessos amb les entitats asseguradores, financeres i gestores de fons.

 

Opinió professional experta, formada i informada, amb extensos coneixements i experiències en les matèries de pensions, finances, assegurances, macroeconomia, matemàtiques, microeconomia, política monetària, política social i fiscalitat.

 

Bones relacions personals amb els empleats del sector financer i assegurador són el fruit de molts anys de col·laboració i ajuda interdependent per continuar treballant conjuntament.

 

En un entorn cada dia més complex i volàtil és important, en la presa de decisions personals, comptar amb l’opinió i l’assessorament de professionals experts i independents per saber què fer i què no, amb l’objectiu de contractar productes privats per a la jubilació.