asesoramiento independiente jubilación

Fórmula mixta

 
Assessorament independent sense conflicte d’interessos amb les entitats asseguradores, financeres i gestores de fons.

 

Contracte d’assegurança Unit Linked amb protocol de mobilització redactat a conveniència d’empreses, particulars i administracions públiques.

 

Plans de pensions individuals i plans de pensions del sistema d’ocupació.

 

Quan combinem dos o més productes en una única solució de pensió privada de jubilació hem creat una Fórmula Mixta.