inversiones para jubilación

UNIT LINKED

Amb una activitat econòmica cíclica i uns tipus d’interès i rendibilitats també cíclics, es fa més necessari protegir els teus interessos i el teu patrimoni. Aquest és el primer compromís que assumim a Quibus. El segon compromís és maximitzar la teva rendibilitat financerofiscal.

 

És convenient que experts independents i qualificats estudiïn i valorin de manera periòdica totes les decisions d’inversió a la jubilació i tots els productes contractats, per decidir modificar l’estratègia o no.

 

Amb un especial interès, l’estratègia ha de ser avaluada per beneficiar-se dels avantatges fiscals per als contractes d’assegurances que inverteixen en cistells d’actius financers Unit Linked.

 

Enllaç a UNESPA – Asociación Empresarial del Seguro-

 

https://www.unespa.es/